Inwerterowe pompy basenowe AQUAGEM

Pompa inwerterowa VSP11

Inwerterowe pompy do basenów prywatnych

Inwerterowe pompy basenowe z silnikiem 1-fazowym

Przy projektowaniu basenów prywatnych stosuje się zazwyczaj tylko jedną pompę obiegową i zalecana prędkość filtracji i jednocześnie płukania filtra wynosi około 50 - 60 m/h.

Pracuje ona przez cały czas z pełną wydajnością i zarazem z pełną pobieraną mocą. W celu ograniczenia pobieranej mocy produkowane są obecnie małe pompy basenowe 2- lub 3-biegowe, ale są one nadal drogie oraz nie zapewniają wystarczająco dużej elastyczności pracy.

Prywatny basen to bardzo kosztowna i niezbyt tania w eksploatacji inwestycja. Z reguły zużycie energii przez domowy basen to około 40 % energii zużywanej przez całe gospodarstwo domowe, z czego większość przypada na pracującą co najmniej 12 godzin dziennie pompę obiegową basenu.

Aby znacząco ograniczyć koszty eksploatacji Twojego basenu, co najmniej o 60 %, proponujemy unikalne i pierwsze na polskim rynku pompy inwerterowe VSP przeznaczone do basenów prywatnych.

Pompa VSP posiada wbudowany sterownik czasowy, który umożliwia ustawienie 4 nastaw czasowych pracy pompy w ciągu każdej doby. Dodatkowo sterownik posiada wbudowaną przetwornicę częstotliwości prądu. Poprzez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik pompy można zmieniać jego obroty, a przez to pobieraną moc.

Możesz wybrać jedną z 35 prędkości obrotowych silnika elektrycznego w różnych trybach pracy pompy – obroty niskie, średnie lub wysokie w zależności od stanu pracy pompy (filtracja, płukanie czy praca w nocy). Zmniejszenie obrotów silnika oprócz zmniejszenia pobieranej mocy ogranicza także generowany przez pompę hałas, co znacząco wpływa na komfort wypoczynku w domowym zaciszu.

Na poniższym wykresie podano generowany przez pompę VSP hałas w porównaniu z innymi urządzeniami stosowanymi w gospodarstwie domowym. W rzeczywistości pompa przy obrotach rzędu 2000 1/min pracuje niewiele głośniej niż lodówka.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Ile możesz zaoszczędzić stosując pompę inwerterową VSP?

Poniższy przykład dotyczy typowego basenu prywatnego o pojemności około 45 m3. Basen taki ma najczęściej wymiary 4x8 m i wyposażony jest w filtr o średnicy 500 mm.

Zastosowano inweterową pompę obiegową VSP11 o wydajności około 12 m3/h. Pompa ta ma moc 1,1 kW przy 2900 obrotach na minutę.

Inwerter pompy umożliwia standardowe ustawienie 3 trybów pracy – obroty niskie, średnie lub wysokie:

 • Niskie obroty – stosowane w nocy lub podczas powolnej filtracji. Obroty domyślne ustawione przez inwerter 1400 1/min.
 • Średnie obroty – stosowane podczas normalnej filtracji. Obroty domyślne ustawione przez inwerter 2000 1/min,
 • Wysokie obroty – stosowane podczas płukania filtra. Obroty domyślne ustawione przez inwerter 2900 1/min.

Domyślne obroty pompy można zmieniać za pomocą przycisków w krokach co 50 1/min.

Załóżmy, że pompa pracuje przez 12 h/dziennie, a sezon kąpielowy trwa 5 miesięcy, czyli około 150 dni, a całkowity koszt 1 kWh wynosi brutto około 0,55 zł/kWh (listopad 2019).

Wyniki pokazano w poniższej tabeli, przy czym pobór mocy przez pompę spisano z wyświetlacza pompy VSP11 zamontowanej na małym prywatnym basenie:

Opis Obroty
pompy
(1/min)
Ilość godzin
pracy dziennie

(h)
Sezon
kąpielow
y
(dni)
Pobór moc
przez pompę

(kW)
Roczne
zużycie energii

(kWh)
Koszt
1 kWh
(zł)
Roczny
koszt energii
(zł)
Pompa 1-biegowa 2900 12 150 0,912 1642 0,55 903
Pompa VSP 2000 0,344 619 340
1400 0,152 274 151

Zwróć uwagę, że zmniejszenie obrotów pompy z 2900 1/min na 2000 1/min czyli o 31 % powoduje spadek mocy pobieranej przez pompę z 0,912 kW na 0,344 kW czyli o 62 %. Wynika to z charakterystyk pracy silników indukcyjnych prądu zmiennego.

Przy pracy pompy basenowej jednobiegowej (bez inwertera), roczny koszt energii wyniesie około 903 zł. Po zastosowaniu pompy z inwerterem VSP11 i wybraniu trybu normalnej filtracji z domyślną prędkością 2000 1/min roczny koszt energii będzie o 62% mniejszy i wyniesie około 340 zł, czyli oszczędność wyniesie 563 zł. Zmniejszając dalej obroty pompy można uzyskać jeszcze większe oszczędności.

W przypadku basenów wewnętrznych użytkowanych przez cały rok oszczędności w zużyciu energii elektrycznej będą jeszcze większe.

Koszt zakupionej pompy inwerterowej VSP11 zwróci się najdalej w ciągu 3 lat.

Cechy pompy inwerterowej VSP 

 1. Deklaracja CE
  Pompy inwerterowe VSP w pełni odpowiadają przepisom UE i posiadają Deklarację CE.

 2. Niskie koszty eksploatacji pompy obiegowej basenu
  Dzięki zastosowaniu pompy VSP koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej zmniejszają się co najmniej o 60 % przy sezonie kąpielowym trwającym około 150 dni.

 3. Niski poziom głośności (ciśnienia akustycznego) pompy obiegowej basenu
  Małe pompy basenowe emitują stosunkowo niewielki hałas, który potrafi być jednak bardzo dokuczliwy, zwłaszcza jeśli pompa umieszczona jest w budynku mieszkalnym.

  Po zastosowaniu pompy inwerterowej VSP i wybraniu trybu pracy Średnie obroty prędkość obrotowa pompy zmniejsza się do 2000 1/min, lecz można ją dalej zmniejszyć ręcznie do żądanego poziomu. Emitowany hałas ulega wówczas redukcki co najmniej o połowę.

 4.  Inteligentny rozruch
  Po włączeniu pompy inwerterowej VSP uruchamia się ona zawsze z najwyższymi obrotami 2900 1/min, bez względy na wybrany wcześniej tryb pracy czy ustawione obroty. Rozruch ten trwa jedną minutę i umożliwia zassanie wody i odpowietrzenie pompy. Następnie inwerter ustawia obroty na wybranym wcześniej poziomie.

 5. Nowoczesna konstrukcja
  Pompa inwerterowa jest nowoczesnym urządzeniem wyposażonym w wyświetlacz dotykowy z zamykaną osłoną zabezpieczającą wyświetlacz przed przypadkowym uszkodzeniem.

 

Obsługa pompy inwerterowej VSP

Pompa inwerterowa VSP wyposażona jest we własny sterownik czasowy i dlatego nie ma konieczności instalowania dodatkowego sterownika pompy. Jest to istotne dla nowo budowanych basenów, gdyż obniża koszty inwestycji.

Sterownik czasowy pompy pozwala wybrać 4 nastawy czasowe w ciągu każdej doby w zależności od przyjętej taryfy na dostawy energii elektrycznej (taryfa dzienna/nocna itp.).

Dla każdej nastawy czasowej można ustawić odpowiedni tryb pracy z wybranymi obrotami pompy. Dodatkowo obroty pompy można zmieniać w skokach co 50 1/min.

Pompa Inwerterowa VSP wyposażona jest w pokazany poniżej wyświetlacz dotykowy.

Na wyświetlaczu pokazywana jest stale moc pobierana przez pompę, jej obroty w 1/min, aktualny czas oraz numer aktualnej nastawy czasowej z czasami włączenia i wyłączenia pompy.

Tryb pracy pompy, czyli jej obroty (Niskie/Średnie/Wysokie} można wybrać za pomocą przycisku wyboru trybu pracy. Realizowane prędkości obrotowe pompy podano w poniższej tabeli.

Tryb pracy Zakres prędkości obrotowych (1/min) Obroty domyślne (1/min)
Niskie obroty 1200 - 1650 1400
Średnie obroty 1700 - 2400 2000
Wysokie obroty 2450 - 2900 2900

Uwaga - przed zamontowaniem inwertera należy upewnić się, czy instalacja basenowa wyposażona jest w stację pomiarowo-regulacyjną i skąd pobierana jest woda pomiarowa.

Przy poborze wody pomiarowej bezpośrednio z basenu pompę inwerterową VSP można zainstalować bez żadnych problemów. Jeśli woda pomiarowa pobierana jest z rurociągu za pompą, to po zmniejszeniu obrotów pompy odczyty wolnego chloru mogą być fałszywe, gdyż wskazania elektrody wolnego chloru są zależne od natężenia przepływu wody przez naczynie pomiarowe.

Dlatego naczynia te wyposażone są w rotametry do zapewnienia stałego przepływu wody.

Wskazania elektrod pH i redoksu są w zasadzie niezależne od natężenia przepływu wody.

Dane techniczne

Typ pompy VSP11 VSP15 VSP22
Wydajność pompy (m3/h) 22,8 30,0 36,0
Wysokość podnoszenia (m) 16,5 20,0,0 22,0
Zakres prędkości obrotowej (1/min) 1200-2900
Podłączenia klejone instalacji ssanie/tłoczenie (mm) d63 / d63
Zasilanie pompy (V/Hz) 220 – 240 / 50
Moc pobierana P1 (kW) 1,10 1,50 2,20
Moc oddawana P2 (kW) 0,75 1,10 1,70
Maksymalny prąd (A) 6,7 9,3 12,5
Stopień ochrony IP 65
Temperatura pracy (0 C) -10 do +42
Wilgotność względna (%) 45 - 90
Masa netto (kg) 16,7 18,2 19,6
Masa brutto (kg) 19,5 21,0 23,0
Gwarancja 24 miesiące

Charakterystyki pracy pomp VSP

Numery katalogowe pomp VSP

 • VSP11 – pompa inwerterowa o mocy 1,1 kW
 • VSP15 – pompa inwerterowa o mocy 1,5 kW
 • VSP22 – pompa inwerterowa o mocy 2,2 kW

Zakres dostawy

Każda pompa inwerterowa VSP dostarczany jest w kartonie zawierającym:

 • kompletną pompę inwerterową,
 • klucz do odkręcania pokrywy filtra wstępnego pompy,
 • instrukcję obsługi.

Dokumenty do pobrania

Karta VSP
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

600 753 709, 602 368 795, 531 937 911, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Inwerterowe pompy do basenów prywatnych

Inwerterowe pompy basenowe z silnikiem 1-fazowym

Pompa inwerterowa VSP11

Pompa o mocy 1,1 kW

 • Wydajność pompy - 22,8 m3/h
 • Wysokość podnoszenia – 16,5 m
 • Zakres obrotów pompy – 1200-2900 1/min
 • Zasilanie -230 V/50 Hz
 • Moc pobierana – 1,1 kW
 • Maksymalny prąd – 6,7 A
 • Masa – 16,7 kg
 • Gwarancja – 24 miesiące

Pompa inwerterowa VSP15

Pompa o mocy 1,5 kW

 • Wydajność pompy - 30 m3/h
 • Wysokość podnoszenia – 20,0 m
 • Zakres obrotów pompy – 1200-2900 1/min
 • Zasilanie – 230 V/50 Hz
 • Moc pobierana – 1,5 kW
 • Maksymalny prąd – 9,3 A
 • Masa – 18,2 kg
 • Gwarancja – 24 miesiące

Pompa inwerterowa VSP22

Pompa o mocy 2,2 kW

 • Wydajność pompy - 36 m3/h
 • Wysokość podnoszenia – 22 m
 • Zakres obrotów pompy – 1200-2900 1/min
 • Zasilanie – 230 V/50 Hz
 • Moc pobierana – 2,2 kW
 • Maksymalny prąd – 12,5 A
 • Masa – 19,6 kg
 • Gwarancja – 24 miesiące
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com