Elektrolizery soli BAYROL

Salt Relax PRO

Elektrolizery soli do basenów prywatnych

Elektrolizery soli do basenów o objętości od 70 m³ do 170 m³

Właściwości terapeutyczne i lecznicze słonej wody są znane od dawna, a kąpiele w takiej wodzie znajdują coraz więcej zwolenników. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej wody”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Roztwór soli w wodzie basenu jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy.

Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Dzięki zastosowaniu elektrolizera nie trzeba kupować i magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu, czy inne związki chloru.

Elektrolizer Salt Relax PRO firmy BAYROL jest przeznaczony do prywatnych basenów o objętości nie przekraczającej 70 m3. Umożliwia on montaż opcjonalnych modułów do pomiaru/regulacji odczynu pH wody i potencjału redoks, a także modułu Wi-Fi do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) umożliwiającą zdalną obsługę elektrolizera przez komputer, tablet czy smartfon.

Stężenie soli w wodzie basenu dla Salt Relax PRO powinno wynosić 1,5 – 100 g/l (kg/m3), czyli znajduje się ono w zdecydowanie większym zakresie niż dla większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Warte podkreślenia jest minimalne stężenie soli, które wynosi tylko 1,5 g/l, natomiast stężenie maksymalne 100 g/l umożliwia zastosowanie elektrolizera także w basenach solankowych. Dla porównania należy dodać, że średnie stężenie soli w Bałtyku wynosi około 7 g/l.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Podstawy działania elektrolizera soli

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego.

Z elektrolizą związany jest proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, czyli wody.

Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole, kwasy i wodorotlenki.

Proces elektrolizy jest napędzany wędrówką jonów do elektrod. Elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą (-), a elektroda z ładunkiem dodatnim anodą (+). Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do anody ujemnie naładowane aniony.

Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcje chemiczne, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki. Powstające w ten sposób substancje zwykle osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. W przypadku czystej wody w procesie elektrolizy na katodzie (-) wydziela się wodór w postaci mikroskopijnych banieczek, a na anodzie (+) tlen w tej samej postaci.

W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru.

Po rozpuszczeniu w basenie soli tabletkowanej NaCl (stosowanej w zmiękczaczach) w wyniku procesu elektrolizy/dysocjacji ku katodzie (-) dążą dodatnio naładowane jony sodu Na+ i wodoru H+, natomiast ku anodzie (+) ujemnie naładowane jony Cl-.

W wyniku reakcji chemicznych w pobliżu katody (-) powstaje zasada sodowa (NaOH), a przy anodzie (+) kwas podchlorawy (HClO lub HOCl) i jony podchlorynowe, czyli aniony ClO- lub OCl-.

Kwas podchlorawy i jony podchlorynowe są nazywane wolnym chlorem, natomiast sam kwas podchlorawy aktywnym chlorem i jest on zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem i utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby.

Jony podchlorynowe (aniony ClO-/OCl-) mają około dwudziestokrotnie słabsze własności bakteriobójcze niż kwas podchlorawy HClO, czyli są prawie nieskuteczne.

Kwas podchlorawy (HOCl) dysocjuje w wodzie na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody i im wartość pH jest wyższa tym bardziej maleje udział kwasu podchlorawego (HOCl), a zwiększa się ilość jonów podchlorynowych (OCl-), czyli słabego dezynfektanta.

Przy wartości pH = 7,0 w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 78 %, a jony podchlorynowe tylko około 22 %. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 25 % stanowi skuteczny kwas podchlorawy, a przy odczynie pH = 9,0 jest to tylko około 4 %.

Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki aktywnego chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Dlatego też woda w basenie powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego pH = 7,0, a zalecany zakres powinien wynosić pH = 7,0 – 7,4 i utrzymywanie go na stałym poziomie jest bardzo istotne, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, dysocjacja jest procesem odwracalnym, a w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego.

Jony chloru łączą wówczas się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl. Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów czy wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać zawartość soli w wodzie.

Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH. Tworzący się na katodzie (-) kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrod. Aby temu zapobiec elektrolizer automatycznie zmienia polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda (-) staje się anodą (+) i odwrotnie.

Cechy elektrolizerów Salt Relax PRO

 • Prosta obsługa intuicyjnego menu dostępnego w kilku językach (w tym język polski).
 • Produkcja wolnego chloru ustawiana w zakresie 0 – 100% i możliwa także przy niskich temperaturach, aż do 10 C .
 • Elektroda chloru wykonana jest z tytanu i pokryta stopem ruten/iryd.
 • Montaż celi chloru na rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej d50 mm oraz d63 mm.
 • Licznik czasu pracy elektrody chloru dostępny w menu.
 • Automatyczna zmiana polaryzacji elektrody chloru ustawiana w zakresie 1 – 999 min.
 • Zastosowanie 2 czujników przepływu (gazu w celi chloru i łopatkowego w uchwycie elektrod) zapewnia wyłączenie urządzenia z pracy przy braku przepływu wody.
 • Funkcja Cover zmniejsza produkcję chloru po zasunięciu przykrycia basenu i otrzymaniu zewnętrznego sygnału, a zmniejszona wielkość produkcji chloru do wyboru.
 • Funkcja Boost umożliwia zwiększenie produkcji chloru do poziomu 100% przez 24 godziny w okresach dużego zapotrzebowania (duża ilość użytkowników basenu, mętna woda itp.).
 • Możliwość wykorzystania 3 dodatkowych przekaźników napięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa dozująca pH-Minus, pH-Plus i chlor.
 • Możliwość wykorzystania 4 dodatkowych przekaźników beznapięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa filtracyjna basenu (także 3-stopniowa), oświetlenie basenu, ogrzewanie wody itp.
 • Gwarancja – 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda chloru i opcjonalnie elektroda pH/redoks oraz wężyk dozujący pompy pH.
Zalecana objętość basenu do 70 m3 (w klimacie umiarkowanym)
 Wyświetlacz Kolorowy 2,8” TFT
Obsługa menu elektrolizera
Za pomocą 6 przycisków
Procesor
32 bitowy
 Bezpieczeństwo obsługi Zabezpieczenie hasłem
Dostępne języki menu
Polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański
Zalecane stężenie soli w wodzie
1,5 – 100 g/l (kg/m3)
Pomiar stężenia soli w wodzie
Tak, z alarmem niskiego stężenia soli
Produkcja chloru
14 – 18 g/godz przy stężeniu soli 1,5 – 3,5 g/l
Regulacja produkcji chloru
0 – 100 % (w krokach co 1 %)
Czasowe zmniejszenie produkcji chloru
Tak, ustawiane po wybraniu funkcji Cover i po otrzymaniu zewnętrznego sygnału od zasuniętego przykrycia basenu
Czasowe zwiększenie produkcji chloru
Tak, po wybraniu funkcji Boost np. przy mętnej wodzie
Materiał elektrody chloru
Tytan pokryty rutenem/irydem
Ilość płytek elektrody chloru
5 szt
Żywotność elektrody chloru
Co najmniej 5 000 godz pracy
 Czyszczenie elektrody chloru Tak, automatyczne przez zmianę okresu polaryzacji elektrody w zakresie 1 – 999 min (okres poniżej 300 min skraca znacznie żywotność elektrody)
 Licznik czasu pracy elektrody chlory Tak, dostępny w menu użytkownika
 Zalecany przepływ wody przez celę chloru 4 – 30 m3/godz
 Wymiary celi chloru 310 x 63 mm
 Podłączenia do celi chloru klejone PVC d63 mm
 Czujnik przepływu wody Tak, czujnik gazu w celi chloru oraz czujnik łopatkowy
 Długość przewodu elektrody chloru
1,5 m
 Długość przewodu zasilającego 230V 1,5 m
Długość przewodu czujnika temperatury
4,0 m
 Długość przewodu elektrod pH/redoks 2 m
 Maksymalne ciśnienie w celi chloru 3,5 bara
 Dopuszczalny zakres temperatury wody 1 – 450 C
Pomiar temperatury
Tak, za pomocą czujnika LM35 ze stali nierdzewnej
 Zakres pomiaru temperatury 0 – 1000 C
 Dokładność pomiaru temperatury 10 C
Kalibracja czujnika temperatury
1-punktowa
Wejście pomiarowe temperatury
Zaciski wewnątrz elektrolizera
Wejścia pomiarowe pH i redoks
Gniazda BNC
 Alarmy

Niskie stężenie soli w wodzie

Brak przepływu wody w celi chloru

Dozowanie pH (tylko w module pH)

Zbyt wysoka/niska wartość pH (tylko w module pH)

Alarm czasu dozowania pH (tylko w module pH)

 Wyjścia zewnętrzne do sterowania 3 x 110 – 230V, 4 A
4 x beznapięciowe
Zasilanie elektrolizera
110 – 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
120 W
Stopień ochrony
IP 54
Masa elektrolizera
2,8 kg
 Wymiary elektrolizera 237 x 300 x 152 mm (SxWxG)

Moduł pH (opcjonalny)

Pomiar odczynu pH wody Elektroda pH z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Regulacja pH
1-stronna, jako opcja 2-stronna (pH-Minus/pH-Plus)
 Zakres pomiaru pH 0 – 10 pH
Dokładność pomiaru pH
0,1 pH
Kalibracja elektrody pH 1- lub 2-punktowa (bufory pH 7 i pH 10)
Wydajność pompy perystaltycznej pH
1,5 – 7,0 l/godz regulowana bezstopniowo

Moduł redoks (opcjonalny)

Pomiar potencjału redoks Elektroda redoks z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Zakres pomiaru potencjału redoks
0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru potencjału redoks
1 – 3 mV
Kalibracja elektrody redoks  
1-punktowa (bufor 465 mV)

Moduł Wi-Fi (opcjonalny)

Służy do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network). Umożliwia zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu i smartfona za pośrednictwem portalu www.naturally-salt-poolacces.com, a na ekranie zostaje wiernie odwzorowany wyświetlacz elektrolizera Salt Relax PRO.

Zakres dostawy

Elektrolizer Salt Relax PRO dostarczany jest w kartonie zawierającym:

 1. Elektrolizer Salt Relax PRO
 2. Czujnik temperatury
 3. Przejście kablowe (dławik) - 3 szt
 4. Materiały montażowe (uchwyty z kołkami – 4 szt, bezpieczniki zwłoczne 4A/250V - 3 szt)
 5. Redukcja długa klejona PVC d75/63x50 mm (do montażu uchwytu elektrod)
 6. Cela chloru z mufą PVC do klejenia d63 mm i rurą transparentną PVC d63 mm
 7. Paski testowe SALT QUICKTEST 10 szt do pomiaru stężenia soli w wodzie 0 – 7,4 g/l
 8. Uchwyt czujnika temperatury z mufami do klejenia d63 mm
 9. Uchwyt elektrod pH/redoks i łopatkowego czujnika przepływu z mufami do klejenia d63 mm
 10. Korek ½” - 2 szt (zaślepki otworów w uchwycie elektrod przy braku modułów pH/redoks)
 11. Łopatkowy czujnik przepływu
 12. Instrukcja obsługi

Montaż elektrolizera Salt Relax PRO/POWER oraz modułów pH, redoks i Wi-Fi

Wszystkie elementy elektrolizera łączone są za pomocą kleju do PVCU. Zaleca się zainstalowanie celi chloru oraz uchwytu elektrod na obejściu z zaworami odcinającymi umożliwiającymi łatwy demontaż celi oraz kalibrację czy wymianę elektrod pH/redoks.

Uchwyt elektrod pH/redoks można przykleić bezpośrednio do celi chloru za pomocą dołączonej redukcji długiej d75/63x50 mm.

Cela chloru powinna być montowana na rurociągu dolotowym do basenu jako ostatni element, co ma zapobiec gromadzeniu się w elementach instalacji basenowej niebezpiecznego chloru gazowego powstającego w niewielkich ilościach podczas procesu elektrolizy i dysocjacji.

Cela chloru powinna być ustawiona pionowo, jak pokazano wyżej. Umożliwi to wykorzystanie znajdującego się w niej czujnika przepływu (gazu).

Prawidłowy przepływ wody przez celę chloru pokazano wyżej niebieskimi strzałkami.

Płytki elektrody chloru powinny być ustawione w kierunku przepływu wody, aby stawiać jak najmniejszy opór wodzie przepływającej przez celę chloru.

Rysunek rozstrzelony Salt Relax PRO z numerami katalogowymi

190 000 - Salt Relax PRO


Nr

Kod

Opis

Nr

Kod

Opis

1

190025

Zatrzaski pokrywy przedniej

19

190027

Zacisk elektrody pH/redoks

2

190070

Sterownik Salt Relax PRO

20

190027

Zacisk elektrody pH/redoks

3

190026

Uszczelka pokrywy przedniej

21

190127

Płytka PCB redoks

4

190024

Wyświetlacz

22

190013

Elektroda redoks przewód BNC 2 m

5

190060

Pokrywa przednia  PRO

23

190220

Moduł redoks kompletny

6

189503

Bateria litowa CR2032

24

190128

Płytka PCB pH

7

190004

Nakrętka elektrody chloru

25

190010

Elektroda pH przewód BNC 2 m

8

190001

Elektroda chloru

26

100509

Przewód tłoczny PE 6x4 mm

9

127029

Przejście kablowe M12 czarne

27

127310

Przewód ssawny PVC 6x4 mm

10

190002

Cela chloru

28

100108

Wkręt kołka plast. 4,5x40 mm

11

190126

Korek ½” (zaślepka dozowania)

29

100609

Kołek plastykowy 6 mm

12

190028

Redukcja długa 75/63x50 mm

30

190019

Pompa perystaltyczna 1,5 – 7,0 l/h

13

190016

Uchwyt czujnika temperatury

31

190210

Moduł pH kompletny

14

190014

Czujnik temperatury (4 m)

32

190020

Wężyk dozujący pompy 1,5 l

15

190109

Łopatkowy czujnik przepływu

33

190021

Wirnik dozujący pompy

16

190015

Uchwyt elektrod pH/redoks oraz łopatkowego czujnika przepływu

34

190129

Nakrętka na pojemnik pH z otworem na przewód ssawny pompy perystalt.

17

190126

Korek ½’ (zaślepka elektrody)

35

190022

Zawór stopowy z filtrem

18

190126

Korek ½’ (zaślepka elektrody)

36

190023

Zawór dozujący

Dokumenty do pobrania

Karta Salt Relax PRO
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Elektrolizery soli do basenów prywatnych

Elektrolizery soli do basenów o objętości od 70 m³ do 170 m³

Salt Relax PRO

Do basenów o objętości do 70 m3

 • Zalecane stężenie soli – 1,5-100 g/l
 • Produkcja chloru – 14-18 g/godz
 • Regulacja produkcji chloru – 0-100 %
 • Elektroda chloru – samoczyszcząca z tytanu pokrytego rutenem/irydem
 • Żywotność elektrody chloru – min. 5000 godz
 • Możliwość montażu modułów pH, redoks i Wi-Fi
 • Zasilanie – 230 V/50 Hz
 • Moc pobierana – 120 W
 • Gwarancja – 24 miesiące

Salt Relax POWER

Do basenów o objętości do 170 m3

 • Zalecane stężenie soli – 1,5-100 g/l
 • Produkcja chloru – 21-28 g/godz
 • Regulacja produkcji chloru – 0-100 %
 • Elektroda chloru – samoczyszcząca z tytanu pokrytego rutenem/irydem
 • Żywotność elektrody chloru – min. 5000 godz
 • Możliwość montażu modułów pH, redoks i Wi-Fi
 • Zasilanie – 230 V/50 Hz
 • Moc pobierana – 150 W
 • Gwarancja – 24 miesiące

Moduły pH/redoks/Wi-Fi

Do każdego elektrolizera Salt Relax

 • Moduł pH – pomiar i regulacja odczynu pH wody
 • Moduł redoks – pomiar i regulacja potencjału redoks w wodzie
 • Moduł Wi-Fi – bezprzewodowe połączenie z siecią WLAN do zdalnej obsługi za pomocą komputera/smartfona
 • Gwarancja – 24 miesiące
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com