Chemia basenowa BAYROL

Puripool

Puripool

Pielęgnacja wody w okresie zimowym

Preparaty na zimę

Baseny zewnętrzne przed okresem zimowym powinny być częściowo opróżnione z wody, aby elementy wyposażenia basenu jak reflektory, dysze czy rurociagi nie uległy zniszczeniu wskutek zamarzania wody. Poziom wody powinien się znajdować poniżej reflektorów i dysz dolotowych do basenu.

Jeśli woda w basenie nie zostanie uzdatniona na zimę, to może to doprowadzić do wytworzenia się osadów wapnia i dużego rozwoju glonów na ścianach i dnie basenu. Twarde osady wapnia i kolonie glonów znacznie utrudniają czyszczenie basenów na wiosnę i znacząco zwiększają ilość pracy jak i ilość środków chemicznych koniecznych do wyczyszczenia basenu.

Puripool jest właśnie preparatem do pielęgnacji wody w okresie zimowym i zastosowany jednorazowo na jesieni zapobiega tworzeniu się osadów wapnia i rozwojowi glonów w basenie.

Preparat jest skoncentrowanym niebieskim płynem o charakterystycznym zapachu i zawiera mieszaninę czwartorzędowych związków amonowych. Posiada obojętne pH i jest biologicznie degradowany. Nie zawiera fosforanów i dlatego nie stanowi pożywki dla glonów.

Sposób użycia

Po zakończeniu sezonu i wyłączeniu pompy obiegowej należy dozować jednorazowo Puripool do wody w wielu miejscach basenu po rozcieńczeniu go wodą w stosunku 1:10. Najlepiej użyć do tego celu konewki ogrodniczej.

Wielkość dawki zależy od twardości wody (dH – stopień niemiecki) i spodziewanego stopnia zanieczyszczeń:

  00 – 200 dH    - 0,3 – 0,5 l/10 m³ wody
      > 200 dH    - 0,5 – 0,7 l/10 m³ wody

Przed nastaniem mrozów należy pamiętać o obniżeniu poziomu wody w basenie poniżej dysz dopływowych i reflektorów i opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody.

Wiosną, przed sezonem kąpielowym zaleca się wymianę wody w basenie oraz dokładne jego wyczyszczenie. Po spuszczeniu wody z basenu nie wolno dopuścić do zasychania osadów wapnia, lecz należy je spłukać silnym strumieniem wody.

Jeśli woda w basenie nie zostanie wymieniona to pozostałości preparatu Puripool mogą powodować powstawanie piany na powierzchni wody, zwłaszcza jeśli basen wyposażony jest w sztuczny nurt lub inne atrakcje wodne.

Ważne wskazówki

 • Po dodaniu preparatu Puripool do wody można nadal korzystać z basenu. 
 • Wody uzdatnionej za pomocą Puripool nie wolno wylewać do zarybionych zbiorników wodnych.

Wielkość opakowania

 • Butelka 1 l.
 • Butelka 3 l.

Zagrożenia (R)

 • R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S 29/56 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 • S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Dokumenty do pobrania

Karta Puripool
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

600 753 709, 602 368 795, 531 937 911, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Pielęgnacja wody w okresie zimowym

Preparaty na zimę

Puripool

Preparat w płynie do basenów zewnętrznych zapobiegający tworzeniu się osadów wapnia i rozwojowi glonów w okresie zimowym.

Opakowanie:

 • butelka 1 l
 • kanister 3 l
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com