Chemia basenowa BAYROL

Tabletki zapasowe pH/Cl do Pooltestera pH/Cl

Analiza wody

Testery ręczne do badania pH/Cl

Chemiczne uzdatnianie wody basenowej polega na utrzymywaniu odczynu pH wody oraz zawartości wolnego chloru na prawidłowym poziomie, a także na dozowaniu odpowiedniej ilości algicydu Desalgin/Desalgine Jet) i koagulanta (Quickflock Automatic +/Superflock Plus).

Wolnym chlorem nazywany jest kwas podchlorawy HClO i jony podchlorynowe (aniony OCl-) powstające w wodzie basenowej podczas procesu dezynfekcji.

Kwas podchlorawy jest zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem oraz utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby. Natomiast jony podchlorynowe OCl- mają około 10 – 20 krotnie słabsze własności bakteriobójcze, czyli są prawie nieskuteczne.

Niestety kwas podchlorawy jest związkiem nietrwałym i rozpada się szybko (dysocjuje) pod wpływem promieni ultrafioletowych i wyższej temperatury na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody pH.

Przy wartości pH = 7,0 (odczyn obojętny) w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 80%, a jony podchlorynowe tylko 20%. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 20% stanowi kwas podchlorawy, a 80% jony podchlorynowe. Przy jeszcze wyższych wartościach pH skuteczność dezynfekcji jest jeszcze gorsza i przy pH = 9,0 skuteczny kwas podchlorawy stanowi tylko około 3% ogólnej zawartości chloru.

Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Aby tego uniknąć woda w basenie powinna mieć odczyn zbliżony do pH = 7,0, a ze względów bezpieczeństwa optymalny zakres wynosi pH = 7,2 – 7,4 pH.

Poniżej wartości pH = 7,0 woda ma odczyn kwaśny i ujemny wpływ na człowieka, jak i na materiały, z których zbudowane są instalacje i wyposażenie basenu.

Dlatego tak istotne jest utrzymywanie odczynu pH wody na stałym i zalecanym poziomie, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji.

W prywatnych basenach, z których korzysta z reguły jedna rodzina, analiza wody przy pomocy ręcznych testerów powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w tygodniu i w zależności od jej wyników należy dozować odpowiednią ilość korektora pH (pH-Minus lub pH-Plus) oraz wybranego preparatu chlorowego, a także pozostałych środków chemicznych.

Dowiedz się więcej o wyrobie

Parametry wody zalecane przez firmę BAYROL

Odczyn pH 7,0 – 7,4
Zawartość wolnego chloru 0,5 – 1,0 mg/l
Alkaliczność całkowita 80 – 120 mg/l
Zawartość algicydu (Desalgin/Desalgine Jet) 2 – 10 mg/l

Rodzaje testerów ręcznych

Do Państwa dyspozycji są dwa testery ręczne:

 • Kod 287123 Pooltester pH/Cl - do badania wartości pH i wolnego chloru za pomocą tabletek. W zestawie jest kuweta oraz 20 szt tabletek Phenol Red do badania pH i 20 szt tabletek DPD Nr 1 do badania wolnego chloru.
 • Kod 288008 QuickTest – do badania wartości pH i wolnego chloru, alkaliczności całkowitej i stężenia algicydu (Desalgin/Desalgine Jet) w wodzie. Pomiar wszystkich parametrów następuje jednocześnie za pomocą paska testowego. W zestawie jest 50 szt pasków.

Rodzaje testerów ręcznych

Sposób pomiaru za pomocą Pooltestera pH/Cl

 1. Zdjąć szarą pokrywkę pojemnika i wypłukać dokładnie obie kuwety w wodzie basenowej.
 2. Napełnić obie kuwety zanurzając pojemnik około 20 cm poniżej lustra wody.
 3. Wrzucić jedną pastylkę PHENOL RED do lewej kuwety oddzierając folię z listka bez dotykania tabletki palcami.
 4. Wrzucić jedną pastylkę DPD No. 1 do prawej kuwety oddzierając folię z listka bez dotykania tabletki palcami.
 5. Nałożyć pokrywkę na pojemnik zwracając uwagę, aby strzałki na górze skierowane były ku ściance ze skalą barw.
 6. Potrząsać energicznie pojemnikiem i odwracać go kilka razy, aby doszło do rozpuszczenia tabletek i dobrego wymieszania wody.
 7. Skierować pojemnik ku światłu dziennemu i porównać kolor wody w obu kuwetach ze skalą barw. Wybrać kolor najbardziej zbliżony do skali barw i odczytać odczyn pH na lewej kuwecie i zawartość wolnego chloru w mg/l na prawej kuwecie.

Ważne wskazówki przy użytkowaniu Pooltestera pH/Cl

 • Dotknięcie tabletek palcami może zniekształcić wyniki pomiarów.
 • Odczytu wyników należy dokonać zaraz po rozpuszczeniu się tabletek.
 • Zawartość chloru powyżej 10 mg/l może nie spowodować zabarwienia się próbki wody.
 • Odczyn pH poniżej 6,8 powoduje żółte zabarwienie wody, dlatego odczyt pH=6,8 może być nieprawidłowy.
 • Odczyn pH powyżej 8,2 powoduje czerwone zabarwienie wody, dlatego odczyt pH=8,2 może być nieprawidłowy.
 • Woda o niskiej zasadowości ogólnej może powodować nieprawidłowe pomiary odczynu pH.
 • Po każdym badaniu należy dokładnie wypłukać kuwety i pokrywkę wodą.
 • Tabletki mogą być używane tylko do badania wody i nie wolno ich używać do innych celów.
 • Tabletki przechowywać w chłodnym miejscu i chronić przed wilgocią.

Sposób pomiaru za pomocą QuickTest

 1. Zanurzyć całkowicie pasek testowy w wodzie basenu i po 1 sekundzie wyjąć. Nie wolno strzepywać wody z paska.
 2. Pasek trzymać poziomo przez 15 sekund.
 3. Porównać kolor poduszki pomiarowej pH, wolnego chloru i zasadowości ogólnej ze skalą barw naniesioną na puszce z paskami.
 4. W celu zbadania stężenia algicydu zanurzyć pasek po raz drugi w wodzie, poruszać nim przez 30 sekund w jedną i druga stronę, po czym wyjąć i porównać kolor poduszki pomiarowej algicydu ze skalą barw.

Ważne wskazówki przy użytkowaniu QuickTest

 • Przy zawartości wolnego chloru w wodzie powyżej 10 mg/l poduszka pomiaru chloru na pasku testowym może się nie zabarwić.
 • Wartości pH poniżej 6,8 powodują zabarwienie poduszki pomiaru pH na pasku testowym na żółto, dlatego odczyt pH=6,8 może być nieprawidłowy.
 • Wartości pH powyżej 8,2 powodują zabarwienie poduszki pomiaru pH na pasku testowym na czerwono, dlatego odczyt pH=8,2 może być nieprawidłowy.
 • W przypadku bardzo miękkiej wody może dochodzić do zafałszowania wyników pomiaru pH.
 • Pojemnik przechowywać zawsze szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu i chronić przed wilgocią.

Tabletki zapasowe do Pooltestera pH/Cl

Do Poltestera pH/Cl można zakupić następujące tabletki zapasowe:

 • Kod 291307 Tabletki Phenol Red (karton 250 szt) – pomiar odczynu pH.
 • Kod 287151 Tabletki DPD Nr 1 (karton 250 szt) - pomiar wolnego chloru.

Uwaga - większość tabletek do testerów ręcznych ma na kartonach określenie (Rapid), a nadruki na listkach z tabletkami są w kolorze zielonym. Nadruki w kolorze czarnym dotyczą tabletek używanych do fotometrów i komparatorów.

Zagrożenia (R)

 • Nie dotyczy.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.

Dokumenty do pobrania

Karta Testery ręczne pH/Cl
Aby otworzyć plik należy nacisnąć nazwę pliku lewym klawiszem myszy. Aby zapisać plik na dysku należy nacisnąć nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz ... lub po otwarciu pliku w przeglądarcę skorzystać z ikony Zapisu w górnym menu przeglądarki PDF.

Masz pytanie?

71 364 37 21, 602 368 795, 604 129 293 baseny@funam.pl
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Analiza wody

Testery ręczne do badania pH/Cl

PoolTester pH/Cl

Tester do badania odczynu pH i zawartości wolnego chloru w wodzie.

Opakowanie:

 • 287123 - Pooltester pH/Cl (pudełko z kuwetą + po 20 szt tabletek do pomiaru pH i Cl)

Quicktest

Tester w postaci pasków do szybkiego badania odczynu pH, zawartości wolnego chloru, alkaliczności całkowitej i stężenia algicydu w wodzie (Desalgin/Desalgine Jet).

Opakowanie:

 • 2888008 – Quicktest (puszka  50 szt pasków testowych)

Tabletki zapasowe pH/Cl do Pooltestera pH/Cl

Opakowanie:

 • 291307 – Tabletki Phenol Red (karton 250 szt).
 • 287151 – Tabletki DPD Nr 1 (karton 250 szt)
OFERTA HANDLOWA
GRUPA WYROBÓW
PODGRUPA WYROBÓW
TYP

Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, a także zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

© 2010 Funam Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design & coding ilovemonday.com